ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ માં ભરતી

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ માં ભરતી 2022 :

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ માં ભરતી

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (IOCL) દ્વારા પાઈપલાઈન વિભાગે નીચે મુજબ જણાવેલી પોસ્ટ માટે વિવિઘ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયકાત ધરાવતા ઇચ્છુક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે IOCL ટેકનિકલ અને નોન-ટેક્નિકલ ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ ભરતી IOCL ભરતી 2022 માટે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે જેવી અન્ય વિગતો નીચે મુજબ મેળવી શકો છો. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે નિયમિતપણે નોકરી કે સરકારી ભરતી માટે Maruojasupdate.com તપાસતા રહો.

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ માં ભરતી 2022 :

સંસ્થાનું નામ ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
પોસ્ટનું નામ એપ્રેન્ટિસ
છેલ્લી તારીખ 30/11/2022
એપ્લિકેશન મોડ ઓનલાઈન
જોબ સ્થાન સમગ્ર ભારતમાં
કુલ ખાલી જગ્યા 465
ઓફિસિયલ વેબસાઈટ https://www.iocl.com/

IOCL ભરતી 2022 :

શૈક્ષણિક લાયકાત :
ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ મિકેનિકલ: ત્રણ વર્ષ (અથવા લઘુત્તમ એક વર્ષની અવધિ/10+2 ITI પછી લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા બે વર્ષ) એન્જિનિયરિંગની નીચેની કોઈપણ શાખાઓમાં પૂર્ણ-સમયનો ડિપ્લોમા :

 1. મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ
 2. ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ

ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ ઇલેક્ટ્રિકલ: ત્રણ વર્ષ (અથવા લઘુત્તમ એક વર્ષની અવધિ/10+2 ITI પછી લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા બે વર્ષ) એન્જિનિયરિંગની નીચેની કોઈપણ શાખાઓમાં પૂર્ણ-સમયનો ડિપ્લોમા :

 1. ઈલેક્ટ્રીકલ એન્જિનિયરીંગ
 2. ઈલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ

ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ ટેલિકોમ્યુનિકેશન એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન:
ત્રણ વર્ષ (અથવા લઘુત્તમ એક વર્ષની અવધિ/10+2 ITI પછી લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા બે વર્ષ) સરકાર તરફથી એન્જિનિયરિંગની નીચેની કોઈપણ શાખાઓમાં પૂર્ણ-સમયનો ડિપ્લોમા. માન્ય સંસ્થા :

 • ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ
 • ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ
 • ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને રેડિયો કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ
 • ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન અને કંટ્રોલ એન્જિનિયરિંગ
 • ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન અને પ્રક્રિયા નિયંત્રણ એન્જિનિયરિંગ
 • ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

ઉંમર મર્યાદા :
10 નવેમ્બર 2022 સુધી વય મર્યાદા
IOCL નોકરીઓ પ્રમાણે 2022 અરજી કરવા માટે ઉમેદવારો માટે લઘુત્તમ વય મર્યાદા: 18 વર્ષ
IOCL નોકરી અરજી કરવા માટે ઉમેદવારો માટે મહત્તમ વય મર્યાદા: 24 વર્ષ હોવી જોઈએ.

પગાર ધોરણ :
IOCL એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ્સ માટે પગાર
સૂચના તપાસો

મહત્વની તારીખ :

 • અરજીની ઓનલાઈન નોંધણીની શરૂઆત તારીખ : 10/11/2022
 • અરજીની નોંધણી છેલ્લી તારીખ : 30/11/2022
 • લાયકાત માપદંડની ગણતરીની તારીખ :  10/11/2022
 • ઓનલાઈન એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવાની કામચલાઉ તારીખ 08/11/2022
 • પરીક્ષાની કામચલાઉ તારીખ 18/11/2022
Official Website Apply Online
Official Notifaction  Click Here

Leave a Comment